Descripció

Planta fotovoltaica de 2.160 kW pic sobre terreny a Alcolea del Río, província de Sevilla.

El projecte se situa en una de les zones de major insolació de la península. La producció és equivalent a l’ús de prop 1.300 llars, la qual cosa suposa una important aportació a la nostra producció pròpia.

La finca on s’ubica la instal·lació té una extensió de 8,6 hectàrees i és completament plana. El terreny està classificat com a ús industrial des de 2007. El disseny previst està plantejat per a un impacte mínim sobre el terreny. Som Energia té un contracte de lloguer del terreny per 25 anys ampliable 10 anys més.

Producció en temps real

Accedir al taulell de monitorització en temps real.

Accedir al taulell de monitorització de la producció en temps real.

Com arribar


Històric del projecte


Energia solar

Energia solar


Recursos destinats


2.041.025 € 100€

Estat

Estudi inicial
Signatura contracte
En tràmit administratiu
En construcció
Generant kWh

Producció estimada 3.300.000 kWh


Potència instal·lada 2.160 kWp



Corre la veu: