Descripció

Planta fotovoltaica de 990 kW pic sobre sòl a Fontiveros, província d’Àvila.

El projecte es situa en una zona amb bona insolació i compta amb seguidors solars a un eix, el que augmenta el seu rendiment fins a un 25%, aproximant-se així al rendiment dels llocs de major insolació de la península. La producció és equivalent a l’ús anual d’electricitat de prop de 700 llars, amb el que suposa una bona aportació a la nostra producció pròpia.

Aquest projecte recupera una planta que ja va iniciar la seva construcció a l’estiu de 2008 i que es va deixar a mitges a causa del canvi normatiu que va eliminar les primes a les instal·lacions fotovoltaiques. El projecte té una part de la instal·lació ja feta, que cal revisar i completar.

La finca on s’ubica la instal·lació té una extensió de 8,6 hectàrees i és completament plana. El terreny està classificat com a ús industrial des de 2007. El disseny previst està plantejat per tenir un impacte mínim sobre el terreny. Som Energia té un contracte de lloguer del terreny per 25 anys ampliable 10 anys més.Històric del projecte

Agost 2008
Juliol 2017
Va formar part de diverses plantes que ERCAM va dur a terme al 2008 però aquesta va quedar fora del RD 661/2007 i posteriorment dels cups que el RD 1578/2008 establia. No va entrar al Q4 de 2009 per un sol dia i, posteriorment, el 2012 va començar la moratòria de renovables. ERCAM va prioritzar la construcció d’altres plantes, i a més en aquella època era car aconseguir panells fotovoltaics i hi havia terminis de lliurament força llargs.
Som Energia i ERCAM signen l’acord d’intencions per a la compra de la societat propietària de la planta i la finalització del projecte.
Agost 2008
Juliol 2017
Energia eòlica

Energia eòlica


Recursos destinats


0€

Estat


Estudi inicial
Signatura contracte
En tràmit administratiu
En construcció (a reprendre)
Generant kWh

Producció estimada 1.706.000 kWh


Potència instal·lada 990 kWpCorre la veu: