Skip links

El Generation kWh és una opció per impulsar projectes de generació elèctrica renovable, i oferir una via per produir part de la teva energia de manera col·lectiva quan no tens la possibilitat de tenir una instal·lació individual o col·lectiva a prop.

Com funciona el Generation kWh

Obertura per fases territorials

La reobertura es fa de manera progressiva, donant prioritat a les persones i entitats sòcies del territori on estan ubicades les plantes de generació. En cas que no s’hagi assolit l’objectiu econòmic marcat, s’amplia, periòdicament, l’àmbit territorial fins a arribar a totes les persones i les entitats sòcies de la cooperativa.

Per tot això, les fases d’obertura són les següents:

  • 1a FASE: obert a les sòcies del municipi on es troba el nou projecte renovable.
  • 2a FASE: s’incorpora la possibilitat de participació de les sòcies que viuen a una distància de fins a 25 km del projecte.
  • 3a FASE: s’obre la possibilitat també a les sòcies de la resta de municipis de la província on s’ubica la planta.
  • 4a FASE: si no s’ha obtingut l’objectiu marcat, s’obre una darrera fase per a totes les persones o entitats sòcies de la cooperativa.

Cadascuna de les primeres tres fases tindrà una durada de dues setmanes. L’última estarà oberta fins a aconseguir l’objectiu total de finançament.

Accions energètiques

Cada participant decideix fer un préstec d’una quantitat de diners en funció de l’electricitat que utilitza anualment. Per cada 100 euros aportats, considerem que té una “acció energètica.

Nous projectes

Amb aquests diners de tots i totes, des de Som Energia impulsem nous projectes de generació d’energies renovables de diverses tecnologies, com ara la fotovoltaica, l’eòlica i la minihidràulica.

Drets energètics

Proporcionalment, a les accions energètiques adquirides, a cada participant correspon durant 24 anys uns drets energètics, és a dir, una quantitat de l’electricitat produïda a preu de cost a partir dels 12 mesos que s’ha fet l’aportació. Amb la producció actual, cada acció energètica equival aproximadament a 170 kWh/any. Fins ara, això s’ha traduït en un estalvi a la factura elèctrica.

Devolució durant 25 anys

Som Energia garanteix que el préstec serà tornat en els 25 anys de durada del contracte. Mentre no hi hagi incentius per a aquests nous projectes, tindrà un interès del 0%.

Calculadora

LLAR TIPUS
Valors orientatius d'exemple (mitjana del país)
Ús Anual 2.800 kWh
Autoproducció 70%
Participació 1.153 €

Per exemple, a nivell orientatiu, si anualment faig servir 2.800 kWh d’electricitat i vull autoproduir el 70%, ho puc fer aportant 1.153 euros. Durant 25 anys, obtindré una part de l’electricitat a preu de la tarifa Generation kWh que, fins ara, ha estat més econòmica que la tarifa estàndard. Durant aquests anys, a més, recuperaré la meva aportació de 1.153 euros i estaré contribuint a la construcció de nous projectes d’energia renovable.

Aquests valors són orientatius. Recorda que la inversió mínima és de 100 euros, i que pots autoproduir el percentatge que vulguis respecte del teu ús anual d’electricitat.

¿Tienes dudas?Tens dubtes?

Pots escriure’ns a generationkwh@somenergia.coop, o pots mirar el vídeo d’una sessió informativa que vam fer, en què vam donar resposta als dubtes de les persones assistents.