Skip links

Ja pots participar en la segona edició del Generation kWh!

En aquests moments hi poden accedir totes les persones i entitats sòcies de la cooperativa.

Aquesta modalitat d’aportacions romandrà oberta fins que assolim l’objectiu de participació de 3 milions d’euros al Generation kWh.

El model d’autoproducció col·lectiva que és el Generation kWh és especialment indicat per a les persones que no tenen la possibilitat de tenir un autoconsum individual (o col·lectiu).

Estem en mode manteniment
Estem realitzant tasques de manteniment
Tornem aviat

Preguntes freqüents

Per formar part de la Generació kWh has de ser soci/a de la cooperativa i tenir com a mínim un contracte amb Som Energia. Si encara no n’ets membre, associa-t’hi!

Pots prestar diners suficients per a produir el 100%, o més, del teu ús elèctric actual. De tota manera, si tens previst prendre mesures d’estalvi energètic, o bé si el retorn dels projectes de generació millora (quantitat d’energia que pertoca per cada acció energètica) seria recomanable prestar, com a màxim, l’equivalent al 70% del teu ús elèctric.

Pots trobar aquesta informació a la mateixa factura d’electricitat (aquí t’ho expliquem) I pots considerar el total d’ús que fas en els diferents punts de subministrament per poder decidir quin percentatge vols que sigui a través del Generation kWh.

Cada any Som Energia et retornarà la part proporcional del préstec que hagis fet, a través d’una transferència al teu compte bancari. Això serà durant els 25 anys del projecte, al 0% d’interès.
Som Energia començarà a retornar els diners 24 mesos després que hagis realitzat el préstec (el primer any és de carència per garantir la posada en marxa de nova generació).

Com que la construcció i posada en funcionament de les noves plantes de generació renovable requereix un temps (uns 12-18 mesos), passa un temps entre que es fa el préstec a la cooperativa i quan es comença a rebre el retorn energètic.

Així doncs, l’inici del retorn energètic (electricitat a preu de Generation kWh) es farà 12 mesos després d’haver fet l’aportació econòmica. Durant aquest temps, es pot contractar la llum amb Som Energia i així, quan arribi el moment, ja es podrà rebre l’energia a preu Generation kWh.

L’electricitat generada a les plantes construïdes sota el model Generation kWh tindrà una repercussió directa a les factures de tots aquells socis i sòcies que hi hagin participat i tinguin contractes de llum amb Som Energia.
A cadascun li correspondrà, en funció del préstec que hagi fet, una part d’energia: per cada acció energètica, són aproximadament 170 kWh anuals. A la factura d’electricitat, doncs aquella quantitat d’energia se li cobrarà al preu de la tarifa Generation kWh.
En cas de tenir més d’un contracte, el soci/a podrà decidir, en qualsevol moment, com repartir els kWh a preu Generation kWh.

Participar en el Generation kWh suposa accedir a una electricitat a preu de cost, aquella generada pels projectes.

Fins ara, la tarifa Generation kWh ha estat més barata que les tarifes estàndard de Som Energia. Per tant, fins ara, la tarifa Generation kWh ha suposat un estalvi.

El més destacat és que, formant part del Generation kWh, hauràs fet una aportació de diners per generar part de l’electricitat que faràs servir, durant els següents 25 anys, a preu de cost i molt més estable que el preu que fixa el mercat; que recuperaràs l’aportació econòmica i que és possible que, a més, estalviïs en la factura de la llum.

La reobertura es fa de manera progressiva, donant prioritat a les persones i entitats sòcies del territori on estan ubicades les plantes de generació. En cas que no s’hagi arribat a l’objectiu econòmic marcat, s’amplia, periòdicament, l’àmbit territorial fins a arribar, a totes les persones o entitats sòcies de la cooperativa.

Per tot això, les fases d’obertura són les següents:

  • 1a FASE (del 26 de setembre fins al 10 d’octubre): obert a les sòcies del municipi on es troba el nou projecte renovable.
  • 2ª FASE (del 10 d’octubre fins al 24 d’octubre): s’incorpora la possibilitat de participació en les sòcies que viuen a una distància de fins a 25 km del projecte.
  • 3a FASE (del 24 d’octubre fins al 7 de novembre): s’obre la possibilitat també a les sòcies de la resta de municipis de la província on s’ubica la planta.
  • 4a FASE (a partir del 7 de novembre): si no s’ha obtingut l’objectiu marcat, s’obre una darrera fase per a totes les persones o entitats sòcies de la cooperativa.

Cadascuna de les primeres tres fases tindrà una durada de dues setmanes. L’última estarà oberta fins a aconseguir l’objectiu total de finançament.

No es pot escollir una planta concreta. El Generation kWh busca dotar, a la cooperativa, d’un conjunt de projectes diferents per acostar-nos al mix energètic que volem i per donar més equilibri a la nostra inversió col·lectiva. Així doncs, l’aportació de cada soci/a és per realitzar tots els projectes en el seu conjunt.

A mesura que es vagin obrint nous projectes i s’ampliï la zona territorial, enviarem correus electrònics a les sòcies de la zona.

L’estalvi anual obtingut (per gaudir de la tarifa Generation) té la consideració de rendiment en espècie i, per tant, s’aplica una retenció del 19% a compte de l’IRPF.

Pots veure les condicions generals del contracte d’adhesió al sistema d’autoproducció col·lectiva d’energia elèctrica provinent de fonts renovables en aquest enllaç.