Skip links

Escull la teva tarifa

ÀMBIT DOMÈSTIC

Preu de l’electricitat per a subministraments de baixa tensió i fins a 15 kW de potència contractada.
Habituals en l’àmbit domèstic, petites empreses, despatxos, oficines, etc.

Recordatori: l’impost elèctric de 3,8% serà vàlid fins al 30 de juny, i l’IVA del 10% s’aplicarà, sempre que es compleixin els requisits que estableix el Reial decret llei, fins a finals de 2024.

 • Sense impostos
 • 10% IVA
 • 21% IVA

TARIFA 2.0TD GENERATION KWH

Baixa tensió i fins a 15 kW de potència

Preu de la potència

Punta-pla: euros/kW any
Vall: euros/kW any

Preu de l’energia

Punta: euros/kWh
Pla: euros/kWh
Vall: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

TARIFA 2.0TD GENERATION KWH

Baixa tensió i fins a 15 kW de potència

Preu de la potència

Punta-pla: euros/kW any
Vall: euros/kW any

Preu de l’energia

Punta: euros/kWh
Pla: euros/kWh
Vall: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

TARIFA 2.0TD GENERATION KWH

Baixa tensió i fins a 15 kW de potència

Preu de la potència

Punta-pla: euros/kW any
Vall: euros/kW any

Preu de l’energia

Punta: euros/kWh
Pla: euros/kWh
Vall: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).
 • Bo social: euros/dia.
 • Lloguer de comptador: Depèn de cada cas. En general, 0,81 euros/mes sense impostos.

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Aquests preus ja porten incorporats:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • Bo social: euros/dia.
 • Lloguer de comptador: Depèn de cada cas. En general, 0,81 euros/mes sense impostos.

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Aquests preus ja porten incorporats:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • Bo social: euros/dia.
 • Lloguer de comptador: Depèn de cada cas. En general, 0,81 euros/mes sense impostos.

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Períodes horaris de la potència

Laborables, Divendres Santi festius no estatals 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Caps de setmana i festius estatals 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Període vall Període punta

Períodes horaris de l’energia

Laborables, Divendres Santi festius no estatals 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Caps de setmana i festius estatals 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Període pla Període punta Període vall

EMPRESES I INDÚSTRIA

Preu de l’electricitat per a subministraments de baixa tensió de més de 15 kW de potència contractada.
Per a petites empreses, indústries, despatxos, oficines, etc.

Recordatori: l’impost elèctric de 3,8% serà vàlid fins al 30 de juny de 2024, segons el BOE.

 • Sense impostos
 • 21% IVA

TARIFA 3.0TD GENERATION KWH

Baixa tensió i més de 15 kW

Preu de la potència

P1: euros/kW any
P2: euros/kW any
P3: euros/kW any
P4: euros/kW any
P5: euros/kW any
P6: euros/kW any

Preu de l’energia

P1: euros/kWh
P2: euros/kWh
P3: euros/kWh
P4: euros/kWh
P5: euros/kWh
P6: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

TARIFA 3.0TD GENERATION KWH

Baixa tensió i més de 15 kW

Preu de la potència

P1: euros/kW any
P2: euros/kW any
P3: euros/kW any
P4: euros/kW any
P5: euros/kW any
P6: euros/kW any

Preu de l’energia

P1: euros/kWh
P2: euros/kWh
P3: euros/kWh
P4: euros/kWh
P5: euros/kWh
P6: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).
 • Bo social: euros/dia.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.
 • En determinades condicions de la instal·lació, a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excessos de potència.

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Aquests preus ja porten incorporats:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 3.0TD Generation kWh

Taula de peatges

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 3.0TD Generation kWh

Taula de peatges

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 3.0TD Generation kWh

Taula de peatges

ALTA TENSIÓ

Preus de l’electricitat per a subministraments amb una tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV.
Polígons industrials, sistemes de reg, explotacions agrícoles i zones rurals.

Recordatori: l’impost elèctric de 3,8% serà vàlid fins al 30 de juny, i l’IVA del 10% s’aplicarà, sempre que es compleixin els requisits que estableix el Reial decret llei, fins a finals de 2024.

 • Sense impostos
 • 10% IVA
 • 21% IVA

TARIFA 6.1TD GENERATION KWH

Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV

Preu de la potència

P1: euros/kW any
P2: euros/kW any
P3: euros/kW any
P4: euros/kW any
P5: euros/kW any
P6: euros/kW any

Preu de l’energia

P1: euros/kWh
P2: euros/kWh
P3: euros/kWh
P4: euros/kWh
P5: euros/kWh
P6: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

TARIFA 6.1TD GENERATION KWH

Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV

Preu de la potència

P1: euros/kW any
P2: euros/kW any
P3: euros/kW any
P4: euros/kW any
P5: euros/kW any
P6: euros/kW any

Preu de l’energia

P1: euros/kWh
P2: euros/kWh
P3: euros/kWh
P4: euros/kWh
P5: euros/kWh
P6: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

TARIFA 6.1TD GENERATION KWH

Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV

Preu de la potència

P1: euros/kW any
P2: euros/kW any
P3: euros/kW any
P4: euros/kW any
P5: euros/kW any
P6: euros/kW any

Preu de l’energia

P1: euros/kWh
P2: euros/kWh
P3: euros/kWh
P4: euros/kWh
P5: euros/kWh
P6: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).
 • Bo social: euros/dia.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.
 • En determinades condicions de la instal·lació, a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excessos de potència.

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Aquests preus ja porten incorporats:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Aquests preus ja porten incorporats:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 6.1TD Generation kWh

Taula de peatges

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 6.1TD Generation kWh

Taula de peatges

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 6.1TD Generation kWh

Taula de peatges

PUNTS DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AMB ACCÉS PÚBLIC

Preu de l’electricitat per a subministraments de Baixa tensió i més de 15 kW de potència contratada.
Subministrament d’utilització exclusiva per a punts de càrrega de vehicle elèctric amb accés públic.

Recordatori: l’impost elèctric de 3,8% serà vàlid fins al 30 de juny de 2024, segons el BOE.

 • Sense impostos
 • 21% IVA

TARIFA 3.0TDVE GENERATION KWH

Baixa tensió i més de 15 kW

Preu de la potència

P1: euros/kW any
P2: euros/kW any
P3: euros/kW any
P4: euros/kW any
P5: euros/kW any
P6: euros/kW any

Preu de l’energia

P1: euros/kWh
P2: euros/kWh
P3: euros/kWh
P4: euros/kWh
P5: euros/kWh
P6: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

TARIFA 3.0TDVE GENERATION KWH

Baixa tensió i més de 15 kW

Preu de la potència

P1: euros/kW any
P2: euros/kW any
P3: euros/kW any
P4: euros/kW any
P5: euros/kW any
P6: euros/kW any

Preu de l’energia

P1: euros/kWh
P2: euros/kWh
P3: euros/kWh
P4: euros/kWh
P5: euros/kWh
P6: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).
 • Bo social: euros/dia.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.
 • En determinades condicions de la instal·lació, a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excessos de potència.

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Aquests preus ja porten incorporats:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 3.0TDVE Generation kWh

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 3.0TDVE Generation kWh

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 3.0TDVE Generation kWh

PUNTS DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AMB ACCÉS PÚBLIC

Preus de l’electricitat per a subministraments amb una tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV.
Subministrament d’utilització exclusiva per a punts de càrrega de vehicle elèctric amb accés públic.

Recordatori: l’impost elèctric de 3,8% serà vàlid fins al 30 de juny, i l’IVA del 10% s’aplicarà, sempre que es compleixin els requisits que estableix el Reial decret llei, fins a finals de 2024.

 • Sense impostos
 • 10% IVA
 • 21% IVA

TARIFA 6.1TDVE GENERATION KWH

Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV

Preu de la potència

P1: euros/kW any
P2: euros/kW any
P3: euros/kW any
P4: euros/kW any
P5: euros/kW any
P6: euros/kW any

Preu de l’energia

P1: euros/kWh
P2: euros/kWh
P3: euros/kWh
P4: euros/kWh
P5: euros/kWh
P6: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

TARIFA 6.1TDVE GENERATION KWH

Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV

Preu de la potència

P1: euros/kW any
P2: euros/kW any
P3: euros/kW any
P4: euros/kW any
P5: euros/kW any
P6: euros/kW any

Preu de l’energia

P1: euros/kWh
P2: euros/kWh
P3: euros/kWh
P4: euros/kWh
P5: euros/kWh
P6: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

TARIFA 6.1TDVE GENERATION KWH

Tensió d’accés entre 1 kV i 30 kV

Preu de la potència

P1: euros/kW any
P2: euros/kW any
P3: euros/kW any
P4: euros/kW any
P5: euros/kW any
P6: euros/kW any

Preu de l’energia

P1: euros/kWh
P2: euros/kWh
P3: euros/kWh
P4: euros/kWh
P5: euros/kWh
P6: euros/kWh

Compensació d’excedents d’autoproducció

euros/kWh

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).
 • Bo social: euros/dia.
 • Lloguer de comptador: El mateix que estàs pagant ara, ja que depèn de la distribuïdora.
 • En determinades condicions de la instal·lació, a aquests preus es pot afegir un recàrrec per energia reactiva o excessos de potència.

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Aquests preus ja porten incorporats:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Aquests preus ja porten incorporats:

 • Impost elèctric: 3,8%.
 • IVA: 21% (IGIC para Canarias).

A aquests preus se’ls ha de sumar els següents conceptes:

– Si el teu punt de subministrament està a les Illes Canàries, t’expliquem com calcular-ne el preu.

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 6.1TDVE Generation kWh

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 6.1TDVE Generation kWh

Períodes horaris del preu de la potència i de l’energia de la tarifa 6.1TDVE Generation kWh

HISTÒRIC DE LA TARIFA GENERATION KWH

Si voleu veure com han variat els preus de les tarifes de la tarifa Generation kWh, podeu accedir a l’apartat “Històric de tarifes”.