Tenim un objectiu: Ajustar la nostra producció a la corba d’ús real d’electricitat.
És per això que impulsem, des de l’inici, projectes de diverses tecnologies (fotovoltaica, eòlica i minihidràulica) i així assolir el mix necessari per a un model 100% renovable.

En aquest sentit, tot i que la prioritat és impulsar nous projectes, també estudiem la recuperació d’instal·lacions existents: recuperar antigues minicentrals en desús o aconseguir instal·lacions en funcionament per allargar la seva vida útil o augmentar la seva capacitat de producció.