Skip links

El nostre objectiu

Ajustar la nostra producció a la corba d’ús real d’electricitat

És per això que impulsem projectes de diferents tecnologies (fotovoltaica, eòlica i minihidràulica), des de l’inici o mitjançant la recuperació d’instal·lacions existents, i així aconseguir el mix necessari per a un model 100% renovable.

En aquest sentit, encara que la prioritat és tenir fonts de generació diversificades, ara com ara els projectes que formen part del Generation kWh són instal·lacions solars.

Quantitat total:

Xifra aconseguida de 7.548.900 €

Aportacions obertes

Vull aportar al Generation kWh

Projectes Generation kWh

  • Tot
  • En construcció
  • Generant kWh
Mas-Pinós - GkWh - Som Energia

Cost del projecte

Estat

Cost del projecte

Estat

100% COMPLETAT

Cost del projecte

Estat

100% COMPLETAT

Cost del projecte

Estat

Ubicació de les plantes