Per poder assimilar la nostra producció a la corba de demanda necessitem una tecnologia de base com la minihidràulica que ens asseguri una producció més o menys estable i previsible.

En aquest moment estem estudiant la viabilitat d’alguns projectes hidràulics per poder escollir el que tingui unes condicions més favorables. En breu esperem poder presentar el projecte definitiu.


Desembre 2014
Juny 2015

Comencen les visites a diferents instal·lacions de Lleida i Toledo.3-HYDRO-Timeline-Visitas1

3-HYDRO-Timeline-Visitas2

Fase en què es troba actualment el projecte: En aquest moment seguim estudiant la viabilitat d’alguns projectes hidràulics per poder escollir el que tingui unes condicions més favorables.
Desembre 2014
Juny 2015
Energia minihidràulica

Energia minihidràulica


Recursos destinats


0€

Estat

Estudi inicial
Signatura contracte
En tràmit administratiu
En construcció
Generant kWh

Producció estimada pendent


Potencia instalada pendienteCorre la veu: