Descripció

Planta fotovoltaica de 990 kW pic sobre sòl a Fontiveros, província d’Àvila.

El projecte es situa en una zona amb bona insolació i compta amb seguidors solars a un eix, el que augmenta el seu rendiment fins a un 25%, aproximant-se així al rendiment dels llocs de major insolació de la península. La producció és equivalent a l’ús anual d’electricitat de prop de 700 llars, amb el que suposa una bona aportació a la nostra producció pròpia.

Aquest projecte recupera una planta que ja va iniciar la seva construcció a l’estiu de 2008 i que es va deixar a mitges a causa del canvi normatiu que va eliminar les primes a les instal·lacions fotovoltaiques. El projecte té una part de la instal·lació ja feta, que cal revisar i completar.

La finca on s’ubica la instal·lació té una extensió de 3,7 hectàrees i és completament plana. El terreny està classificat com a ús industrial des de 2007. El disseny previst està plantejat per tenir un impacte mínim sobre el terreny. Som Energia té un contracte de lloguer del terreny per 25 anys ampliable 10 anys més.Històric del projecte


Energia solar

Energia solar


Recursos destinats


851.400€ 100850.800€

Estat

Estudi inicial
Signatura contracte
En tràmit administratiu
En construcció
Generant kWh

Producció estimada 1.700.000 kWh


Potència instal·lada 990 kWpCorre la veu: